Lastige vragen over regeling ziekte tijdens vakantie
Herman Sars - Sars Personeelsadvies


Uw medewerkers kunnen ook tijdens vakantie ziek worden. Veel discussies met medewerkers ontstaan door het ontbreken van duidelijke regels over vakantiedagen en in het bijzonder ten aanzien van het op moeten nemen van vakantiedagen wanneer ze tijdens vakantie ziek zijn geweest.
In een verzuimprotocol of vakantiedagenregeling wordt dit vaak geregeld wanneer dit niet in een CAO of arbeidsovereenkomst is opgenomen.
Wettelijke regeling:
Kort gezegd komt de wettelijke regeling er op neer dat u ziektedagen tijdens vakantie niet mag aanmerken als vakantiedagen en dus niet als vakantiedagen mag afschrijven.
U kunt hier wel regels voor opstellen over de wijze waarop ziekte tijdens vakantie verantwoord moet worden en eventueel het regelen van wachtdagen waarover geen ziektedagen betaald hoeft te worden.
Heeft u hier vragen over of lastige discussies met medewerkers, neemt u dan vooral contact op met Sars Personeelsadvies.


Terug naar het overzicht