Minimumloon 2018
Herman Sars - Sars Personeelsadvies


Minimumloon 2018

Ook in 2018 worden per januari en juli de minimumlonen aangepast. Het door het Centraal Planbureau (CPB) berekende gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen is hiervoor het uitgangspunt voor het minimumloon 2018.

Per 1 januari 2018 is het minimumloon 2018 voor werknemers van 22 jaar en ouder die fulltime werken, vastgesteld op 1.578.00 euro bruto per maand bij een fulltime werkweek. Alle andere bedragen zijn afgeleid van het minimumloon voor 22-jarigen. Voor werknemers tussen de 15 en 22 jaar geldt dan ook een percentage van dit loon als minimum. Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder zijn dan 65 jaar is er geen wettelijk minimumloon.
In de onderstaande tabel vindt u het wettelijke minimumloon met ingang van 1 januari 2018. Het gaat om de bedragen per maand, week en dag met de bijbehorende minimum(jeugd) lonen.

Overzicht minimumloon 1 januari 2018

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (brutobedragen per 1 januari 2018)

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

€ 1.578,00

€ 364,15

€ 72,83

21 jaar

€ 1.341,30

€ 309,55

€ 61,91

20 jaar

€ 1.104,60

€ 254,90

€ 50,98

19 jaar

€ 867,90

€ 200,30

€ 40,06

18 jaar

€ 749,55

€ 172,95

€ 34,59

17 jaar

€ 623,30

€ 143,85

€ 28,77

16 jaar

€ 544,40

€ 125,65

€ 25,13

15 jaar

€ 473,40

€ 109,25

€ 21,85

Berekening parttime

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime, dan geldt nog steeds het minimumloon, maar is uw salaris afhankelijk van het aantal gewerkte uren.
Deel het aantal uur dat u per week werkt door het aantal uur van een fulltime werkweek in uw bedrijf. En vermenigvuldig dit met uw fulltime minimumloon per maand.

Per uur

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (brutobedragen per 1 januari 2018)

 

Fulltime werkweek in bedrijf

22 jaar en ouder

21 jaar

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€ 10,12

€ 8,60

€ 7,09

€ 5,57

€ 4,81

€ 4,00

€ 3,50

€ 3,04

38 uur

€ 9,59

€ 8,15

€ 6,71

€ 5,28

€ 4,56

€ 3,79

€ 3,31

€ 2,88

40 uur

€ 9,11

€ 7,74

€ 6,38

€ 5,01

€ 4,33

€ 3,60

€ 3,15

€ 2,74

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Schrappen minimumjeugdloon vanaf 21 jaar

Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.

Verplicht giraal betalen door WAS

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2016 de manier waarop u het loon van werknemers moet uitbetalen veranderd. U bent dan namelijk verplicht om minimaal het netto bedrag dat de medewerker heeft verdiend giraal uit te betalen en voldoende op de loonstrook te specificeren. Inhoudingen en verrekeningen mogen dan alleen nog plaatsvinden op het loon boven het wettelijk minimum. Zorg dat u (uw administratiekantoor/accountant) daarop voorbereid bent!
Minimum(jeugd)lonen per maand, week en dag, (let op bij afronding van het uurloon)

Wil je meer weten over dit onderwerp? Sars Personeelsadvies adviseert je graag.


Terug naar het overzicht