Aanbevelingen

Ik bedank hierbij onderstaande personen, dat zij bereid zijn geweest om een aanbeveling voor mij te schrijven. Voor veel medewerkers die gebruik hebben gemaakt van mij als Raadsman is het moeilijk om een aanbeveling te kunnen of mogen schrijven. Hieronder staan een paar aanbevelingen van personen hebben dit wel konden doen, waarbij (in verband met de privacy) deze zijn geanonimiseerd en zo aangepast dat deze niet herleidbaar zijn naar hun organisatie.


"Na ongeveer 1,5 jaar in het re-integratie proces te zitten liep ik bij mijn werkgever en de bedrijfsarts tegen muren op, om mijn re-integratie verder uit te breiden.
Ondanks een door de bedrijfsarts ingezet traject na het 1e ziektejaar om een 'second opinion' (verplicht vanuit UWV) aan te vragen bij een gespecialiseerd bureau werd de uitkomst van dat rapport om mijn werkuren uit te breiden genegeerd.
Werkgever, vertegenwoordigd in de geest van de teamleider en HR adviseur leek alles aan gelegen, mij met hulp van de zgn. bedrijfsarts de WIA in te duwen. 
Achter dit verhaal tijdens mijn eerste ziektejaar zat het aan de orde stellen van een situatie binnen de organisatie. Dit is mij allerminst in dank afgenomen.
Al dit gedoe gaf mij veel stress en achtte ik mijzelf niet langer in de positie om mijn hoofd bij het werk te houden en daarnaast effectief te kunnen reageren naar werkgever en tot oplossingen te komen.
Deze werkgever kent mij al vele jaren en mijn reacties zonder rugdekking wisten zij naar hun hand te zetten.
Via kennissen kwam ik aan het adres van Herman Sars. Een warme, oprechte man!
Herman heeft gevoel voor empathie, kon het gebeuren goed samenvatten en bleef mij als professional coachen. 
Binnen de kortste keren had Herman indrukwekkende reacties klaar waar werkgever niet langer omheen kon. Bij het eerste gesprek over mijn werkuitbreiding had ik Herman meegevraagd. Dat maakte al indruk. Herman bleef de vinger aan de pols houden en werkgever heeft zich vergist in het 'WIA induw' plannetje.

Met werkgever heb ik binnen 2,5 maand een 'reparatie' gesprek gehad waarbij Herman heel professioneel het gesprek heeft gevoerd waarin hij de leiding nam en de regie voerde. 
Herman is 'a real Big Brother', echt mens ! Een veilige plek.
 
Ik werk inmiddels alweer 100% en van dat afkeur verhaal van de bedrijf(s)arts is niets terechtgekomen."
 
Armando


"Ik heb Herman leren kennen als een betrouwbare, integere hulp in roerige tijden. Ik heb veel steun van hem mogen ervaren. Hij zet alles duidelijk voor je op een rij en laat je zien wat de mogelijkheden zijn."

Rina


“Tijdens een langslepend arbeidsconflict kwam ik in contact met Herman Sars. Ik zat middenin een burn-out vanwege het conflict en wist niet meer hoe ik daarmee om moest gaan. Gelukkig was daar Herman, hij verdiepte zich in mijn zaak en luisterde naar mij. Diep van binnen wist ik dat er fouten gemaakt waren in de procedure maar kon er niet de vinger op leggen, laat staan dat ik dat duidelijk kon maken aan mijn werkgever. Herman zag dat er fouten gemaakt waren en is met mij meegegaan naar mijn werkgever voor een gesprek. Hij heeft voor mij gesproken en nam de verdere communicatie tussen de werkgever en mij op zich. Hij ging voor mij staan, wat ik op dat moment ook nodig had. Binnen 6 weken heeft Herman het voor elkaar gekregen om het conflict voor beide partijen tot een goed einde te brengen en ik weet zeker dat dit zonder Herman niet gelukt was.”

Corrie 


“Na jarenlang heel prettig gewerkt te hebben bij mijn werkgever ontstond een verschil van inzicht met mijn leidinggevende, waar we helaas samen niet uit konden komen. Ik heb al dertig jaar werkervaring en heb daarbij altijd goeie werkrelaties gehad met mijn werkgevers, dus deze situatie verraste mij volkomen en ging mijn eigen expertise te boven.
Daarom wilde ik graag zo spoedig mogelijk advies inwinnen van een deskundige op het gebied van arbeidsrecht.
Een vriend die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt en daarbij naar volle tevredenheid is bijgestaan door de heer Sars, heeft mij met hem in contact gebracht.
Herman Sars heeft zelf jarenlange ervaring binnen een grote human research afdeling en heeft ook mij vanuit zijn expertise als arbeidsdeskundige, als raadsman bijgestaan en deskundig advies en ondersteuning gegeven.
Ik ben zeer tevreden over zijn voor mij verrichte werkzaamheden en het feit dat hij direct tijd voor mij heeft willen vrijmaken. Al zou ik niemand een verschil van inzicht gunnen dat leid tot beëindiging van het arbeidscontract; mocht iemand in een dergelijke situatie terechtkomen, dan kan ik de ondersteuning van Herman Sars van harte aanbevelen. ”

Els


Ik heb Herman Sars ingeschakeld toen ik advies en begeleiding nodig had bij het tot stand komen van – en onderhandelen over mijn vaststellingsovereenkomst met mijn toenmalige werkgever. Ik schakelde hem in naar aanleiding van een aanbeveling van een collega. Daar heb ik geen spijt van gehad omdat ik heel tevreden ben met het resultaat.

Herman toonde naast zijn vakinhoudelijke kennis over het onderwerp, ook betrokkenheid en interesse in mijn persoonlijke situatie. Dat vond ik heel prettig. Hij nam alle tijd om mij goed te informeren, veel vragen te stellen om te achterhalen wat mijn wensen waren en hoe mijn situatie was. Omdat Herman veel werkgevers als klanten heeft gehad, kent hij het werkgeversperspectief. Dit kwam het onderhandelingsproces ten goede. Hij wist rapport op te bouwen en het vertrouwen te winnen bij mijn werkgever tijdens de onderhandelingsgesprekken. De gesprekken verliepen dan ook in een prettige sfeer. En last but not least: een juridisch adviseur inschakelen bij dit soort zaken is erg duur en niet altijd nodig!

Iedereen die begeleiding en advies nodig heeft ten aanzien van personeelsvraagstukken in de relatie werknemer-werkgever adviseer ik om Herman in te schakelen.

Annemieke