Herkennen ervaren pestgedrag

Er zijn heel veel vormen van gedragingen die als pesten worden ervaren.
Over het algemeen wordt hierbij aangegeven dat dit zo ervaren kan worden wanneer het gedurende een langere tijd en niet incidenteel ten opzichte van u plaatsvindt.

Ervaren gedragingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Negeren
  • Kleineren
  • Informatie onthouden
  • Niet uitgenodigd worden voor vergaderingen/bijeenkomsten
  • Intimideren
  • Valse beschuldigingen
  • Isoleren van anderen
  • Negatieve uitlatingen
  • Verbale/fysieke bedreigingen
  • Negatieve uitlatingen/kritiek in aanwezigheid van anderen, etc.

Dit is zeker geen volledige lijst van ervaren pestgedragingen.
Soms is het lastig om voor je zelf vast te stellen of ervaren gedragingen onder pesten vallen.
Het uitgangspunt is: "Pesten is Pesten wanneer het als Pesten wordt ervaren", waardoor er altijd iets aan gedaan moet worden.

Inventarislijst ervaren pestgedrag

Om mensen te helpen ervaren pestgedrag beter te herkennen en hierover na te denken, heb ik uit de onderzoeken van Tim Field van Buddy Online (UK) en het onderzoek "Workplace Bullying Institute" (WBI) een inventarisatielijst opgesteld van mogelijk ervaren pestgedrag. 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u deze opvragen via de contactpagina.

Deze inventarisatielijst wordt ook gebruikt bij trainingen van de Stichting Pesten op de werkvloer.