Over Herman Sars

Wanneer je als werknemer problemen ondervindt op de werkvloer, is het fijn om hulp te krijgen van een HR-expert met meer dan 35 jaar ervaring. Mijn kennis en kunde bouwde ik in eerste instantie op in loondienst en sinds 2008 als zelfstandige. Aanvankelijk kregen met name werkgeversproblemen mijn volle aandacht. De afgelopen jaren richt ik me echter juist met hart en ziel (én succesvol!) op de werknemers. Op werknemers die problemen hebben met (of bij) hun werkgever. Samen met hen zoek ik dan altijd naar een voor hen passende oplossing. En dan betaalt die jarenlange ervaring zich dubbel en dwars uit. Ik ben bekend met alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen én met de oplossingen die daarbij horen. Al is elke situatie uiteindelijk natuurlijk altijd maatwerk.

Professioneel steuntje in de rug

In ieder bedrijf speelt de werknemer een belangrijke rol bij het realiseren van een prettige en energieke werksfeer. Het is echter vooral de werkgever die dit mogelijk moet maken. Gaat dit altijd goed? Helaas niet. Als adviseur/raadsman vervul ik graag een belangrijke rol bij het begeleiden van werknemers die wel een professioneel steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Toewerken naar een win-winsituatie

Omdat ik veel ervaring hebt opgebouwd ‘aan beide kanten van de tafel’ probeer ik me daarom bij elke hulpvraag te richten op het creëren van een win-winsituatie. Op de eerste plaats staat voor mij uiteraard de werknemer, maar wanneer mogelijk laat ik óók de werkgever meeprofiteren van mijn voorstellen. De ervaring heeft me geleerd dat het resultaat van mijn inspanningen dan beter en duurzamer is. 

"In de emotionele sfeer die vaak
rond geschillen met de werkgever
hangt, ben ik jouw rots in de branding."

Jouw rots in de branding

Als professioneel raadsman help ik werknemers om hun problemen op te lossen, zonder hun arbeidsrelatie direct op scherp te zetten. Geeft je werkgever vervolgens tóch aan dat hij afscheid wil nemen? Ik vertel je exact wat je wél (of juist niet!) moet doen en ben de rots in de branding die je nodig kunt (en zult) hebben bij problemen met je werkgever.

Mijn kracht

Ik ben goed in het verbinden van arbeidsrechtelijke kennis met intermenselijke relaties. Lastige arbeidsrelaties die onder druk staan, doorgrond en analyseer ik snel. En ik weet vervolgens altijd een goede manier te vinden om mijn cliënt op passende wijze bij te staan.