Aanbevelingen

"Ik werk nu zo'n 2,5 jaar samen met Herman Sars. In deze periode heb ik mogen ervaren dat Herman een professional is op zijn vakgebied. Diverse malen heeft hij mij adviezen ten behoeve van mijn klanten gegeven, waardoor zij weer vlot en probleemloos stappen konden zetten op het gebied van personeelsbeleid. Ook als het ging over het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Samenwerken met Herman Sars loont."

Glen Noordwijk, Business in Zicht

 

"Herman Sars van Sars Personeelsadvies had een actie: Een gratis review van je arbeidsovereenkomst.

Ik heb daar gebruik van gemaakt en mijn standaard arbeidscontract laten reviewen. Herman heeft mij daarbij gewezen op een paar essentiële zaken die ontbraken in mijn overeenkomst. Na wat overleg heeft Herman voor mij een geheel nieuwe standaard arbeidsovereenkomst gemaakt, speciaal toegespitst op mijn bedrijf.
Toen er door een wetswijziging nog iets moest worden aangepast was Herman er snel bij om de juiste tekst voor mij aan te leveren.
Ook heeft Herman mij geadviseerd wat ik wel en niet in de arbeidsovereenkomst moest opnemen toen een sollicitant vroeg om een gebedsruimte bij ons op kantoor.

Hiermee heeft Herman zijn slogan volledig aan mij bewezen: voor mij is Herman mijn afdeling personeelszaken op afstand!

Ik heb mijn samenwerking met Herman steeds als heel plezierig en professioneel ervaren. Herman weet wat er op personeelsgebied speelt!

Als u uw personeel problematiek op orde wilt brengen en houden, is Herman Sars de aangewezen adviseur om u 'op afstand' te ondersteunen.
Veelzijdig, flexibel en met goede raad verdiept hij zich in uw bedrijf en is een serieus klankbord om u te ondersteunen bij allerlei personele aangelegenheden. Weet u te behoeden voor moeilijkheden door tekortkomingen in contracten en verandering in wet /regelgeving.

Ik kan dan ook alle ondernemers met personeel, maar zonder P&O afdeling, Herman Sars van Sars Personeelsadvies van harte aanbevelen als hun afdeling personeelszaken op afstand!"

Marco Albers, Kop of Munt

 

"Als u uw personeel problematiek op orde wilt brengen en houden, is Herman Sars de aangewezen adviseur om u 'op afstand' te ondersteunen.
Veelzijdig, flexibel en met goede raad verdiept hij zich in uw bedrijf en is een serieus klankbord om u te ondersteunen bij allerlei personele aangelegenheden. Weet u te behoeden voor moeilijkheden door tekortkomingen in contracten en verandering in wet en regelgeving."

René du Maine, Reduma

 

"Herman is de oplossing voor al je personeelsvraagstukken. Door zijn doortastende optreden en zeer brede kennis van het HRM vak slaagt hij erin om een personeelsvraagstuk voor een MKB bedrijf snel en adequaat op te lossen. Voordeel voor de ondernemer: deze kan verder gaan met ondernemen en bespaart veel onnodige kosten aan personeel.

Stephan Homan

 

"Herman is een inspirerende persoon met groot inzicht in mensen en hun capaciteiten en motivaties. Hij maakt complexe HRM vraagstukken simpel en uitvoerbaar."

Shahied Badoela