Veelgestelde vragen

Uiteraard kan Sars Personeelsadvies u vertellen hoe u een goed P&O-beleid hanteert. Ik vraag u echter liever wat u nodig hebt. De ervaring leert dat ondernemers vaak wakker liggen van een (of meerdere) van de onderstaande vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem vandaag nog contact met ons op zodat we ook uw vragen naar volle tevredenheid kunnen beantwoorden.

“Mijn personeel eist zoveel aandacht. Hoe kan ik mijn tijd en energie concentreren op groei?”

“Volgens mij ben ik goed voor mijn mensen. Waarom heb ik dan toch te maken met hoge verzuimcijfers?”

“Ik word tureluurs van alle nieuwe en veranderende wet- en regelgeving rond personeel. Hoe weet ik of ik daaraan voldoe?”

“Mijn medewerkers eisen steeds meer vrijheden. Hoe regel ik afspraken over wat er allemaal wel en niet mag?”

“De EHBO-doos wordt bij ons meer aangesproken dan de snackautomaat. Hoe kan ik ongevallen voorkomen?”

“Het lijkt wel alsof ik steeds de verkeerde mensen aantrek. Hoe kan ik de juiste match vinden met sollicitanten?”

“De cultuur in mijn onderneming trekt mensen in een negatieve spiraal. Hoe krijg ik mijn medewerkers enthousiast en gemotiveerd?”

“Ik moet afscheid nemen van enkele werknemers. Hoe doe ik dat zonder dat de emoties te hoog oplopen?”

“Mijn medewerkers vinden dat zij meer moeten verdienen. Hoe weet ik of dat klopt?”

“Ik heb een onzeker gevoel over mijn P&O-beleid. Iets lijkt niet in de haak te zijn, maar ik weet niet precies wat. Hoe leg ik de vinger op de zere plek?”
 


“Mijn personeel eist zoveel aandacht. Hoe kan ik mijn tijd en energie concentreren op groei?”
Uw talent is uw bedrijfsactiviteit. Daar wilt u zich op concentreren, want dat zorgt voor groei. Het organiseren en beheren van personeelszaken horen daar waarschijnlijk niet bij. Mogelijk steunt u voor financiën, IT en organisatie op externe expertise. Ook voor personeelszaken kunt ook een specialist inschakelen. Op personeelsgebied gebeurt bijzonder veel en dat gaat heel snel. Met Sars Personeelsadvies blijft u de ontwikkelingen voor. U kunt deze direct toepassen waar en wanneer dat relevant is. Dit voorkomt nare gevolgen. Wij maken uw handen vrij voor uw kerncompetentie.
 

 

“Volgens mij ben ik goed voor mijn mensen. Waarom heb ik dan toch te maken met hoge verzuimcijfers?”
Om te beginnen: klopt dat wel? Het is belangrijk om uw verzuimcijfers te vergelijken met die van uw branche. Wij kunnen een dergelijk onderzoek uitvoeren. Mogelijk is het verzuim binnen uw vakgebied acceptabel. Is dat niet geval, dan helpen we u graag het verzuim terug te dringen. Want 1 procent verzuimreductie staat gelijk aan 2 procent kostenreductie. Daar zijn de kosten voor het vervangen van een medewerker nog niet in meegenomen. Verzuim betekent productieverlies. Hoe kleiner een organisatie, hoe groter het gevolg als er iemand uitvalt. Daar is grote winst te behalen.
 

 

“Ik word tureluurs van alle nieuwe en veranderende wet- en regelgeving rond personeel. Hoe weet ik of ik daaraan voldoe?”
Laat u dat gerust aan ons over. Het analyseren, interpreteren en toepassen van wet- en regelgeving is onze expertise. Wij beschikken over een groot aantal informatiebronnen. Zo blijven we op de hoogte en weten we direct wat de gevolgen zijn voor uw organisatie. We delen alles wat noodzakelijk of relevant is met u. Als er een personeelsreglement is, wordt dat bijgewerkt of aangepast.
 

 

“Mijn medewerkers eisen steeds meer vrijheden. Hoe regel ik afspraken over wat er allemaal wel en niet mag?”
Wij kunnen uw beleidsregels goed verwoorden in uw arbeidscontracten. We zorgen er bovendien voor dat de contracten actueel blijven wanneer nieuwe regels van kracht worden. Dit kan gaan om arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden of nieuwe werkwijzen en -processen.
Daarnaast is het belangrijk de rechten en plichten van uw personeelgoed vast te leggen. Daarmee zet u duidelijke bakens en grenzen voor de medewerkers. Het vermindert ook uw risico’s. Dat betekent dat er huisregels moeten zijn in aanvulling op de CAO-richtlijnen. Deze gedragsregels kunnen wij voor u formuleren en vastleggen in een personeelsreglement.
Regels kunnen strikt zijn, maar nooit statisch. Een onderneming is een levend organisme dat continu verandert. Dat kan door voortschrijdend inzicht komen, door maatschappelijke of technologische ontwikkelingen of door wijzigingen in wet- en regelgeving. Uw personeelsreglement moet met die veranderingen rekening houden.
Het personeelsreglement beschrijft niet alleen wat men moet doen, maar ook hoe. De manier waarop ondernemers een gesprek aangaan is even belangrijk als hoe zij het vastleggen. Vooral als het niet goed gaat is het heel belangrijk dat dit goed beschreven wordt. Wij tonen u graag hoe u dat realiseert.
 

 

“De EHBO-doos wordt bij ons meer aangesproken dan de snackautomaat. Hoe kan ik ongevallen voorkomen?”
Bedrijfsongevallen zijn ongelukkig. Die wilt u het liefst voorkomen. Als het toch misgaat, is het goed te weten hoe u in actie moet komen. In sommige gevallen moet een bedrijfsongeval gemeld worden bij de arbeidsinspectie. Er volgt zelfs een grote boete als u dit een dag te laat doet. Uw werknemer kan u bovendien aansprakelijk stellen als de bedrijfsveiligheid niet goed geregeld is. Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie brengen wij uw risico’s in kaart. Daaruit blijkt ook welke veiligheidsmaatregelen toegepast kunnen of moeten worden.
 

 

“Het lijkt wel alsof ik steeds de verkeerde mensen aantrek. Hoe kan ik de juiste match vinden met sollicitanten?”
Bij het aannemen van personeel is men snel geneigd alleen vakinhoudelijk te kijken. Er komt echter meer bij kijken dan ervaring en kennis alleen. De kandidaat moet bijvoorbeeld ook passen binnen uw team en cultuur. Wij wijzen u op de signalen waar u op kunt letten. Wij formuleren de vragen die u kunt stellen. Hiwermee doorgrondt u mensen gemakkelijker en voelt u snel aan of zij binnen uw organisatie passen.
 

 

“De cultuur in mijn onderneming trekt mensen in een negatieve spiraal. Hoe krijg ik mijn medewerkers enthousiast en gemotiveerd?”
Ons streven is een P&O-beleid dat een win/win-situatie is voor werkgever en werknemer. Een belangrijk onderdeel daarvan is het motiveren van medewerkers, dit staat gelijk aan aandacht geven. Wij helpen u mensen aan te spreken op hun functioneren, of dit nu goed is of slecht. Hoe meer medewerkers uw waardering voelen, hoe beter ze presteren.
Uit gesprekken met uw medewerkers filtreren wij de verbeterpunten. Wanneer we deze omzetten in actie, betrekken we de hele organisatie in het veranderingsproces. Mensen voelen zich serieus genomen en u wordt door hen begrepen. Dat is de basis voor een omslag naar een positieve en stimulerende sfeer binnen uw organisatie.
 

 

“Ik moet afscheid nemen van enkele werknemers. Hoe doe ik dat zonder dat de emoties te hoog oplopen?”
Soms moet u helaas tot de conclusie komen dat u afscheid moet nemen van een werknemer. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het gaat tenslotte om mensen. Wij kunnen dit proces begeleiden. We stellen samen met u vast welke vorm en procedure u hiervoor het beste kunt hanteren. Slecht nieuws geeft vaak een heftige reactie. Dat kan emotioneel zijn, maar ook een overvloed aan vragen opleveren. Als externe P&O-adviseur kunnen wij deze vragen beantwoorden. We zijn bovendien objectief en hebben geen persoonlijke belang. Dat haalt de emotie uit het proces en daardoor maken wij een vervelend proces net dat beetje prettiger.
 

 

“Mijn medewerkers vinden dat zij meer moeten verdienen. Hoe weet ik of dat klopt?”
Medewerkers die om een salarisverhoging vragen, zijn meestal ontevreden over andere zaken dan geld. Waarschijnlijk zoekt men meer waardering. Mensen vinden positieve aandacht veel belangrijker dan enkele euro’s. Wanneer de beloning toch financieel van aard is, moet deze in verhouding staan tot de geleverde prestatie. Wij kunnen de functiewaarderingen vergelijken met die van uw branchegenoten. Wij adviseren over het loongebouw en stellen vast of dit binnen uw organisatie marktconform is.
 

 

“Ik heb een onzeker gevoel over mijn P&O-beleid. Iets lijkt niet in de haak te zijn, maar ik weet niet precies wat. Hoe leg ik de vinger op de zere plek?”
Veel ondernemers willen de stand van zaken rondom personeel eens objectief in kaart laten brengen. Sars Personeelsadvies biedt hiervoor een handige Personeelsscan. Klik hier voor meer informatie.