“Pesten? Dat komt bij mijn werkgever niet voor!”


“Pesten? Dat komt bij mijn werkgever niet voor!”. Althans, dat denken veel werkgever en werknemers. Maar helaas… De kans is groot dat het ook bij uw werkgever voorkomt, ook al zijn de signalen niet duidelijk herkenbaar. Maar liefst 17% van alle werknemers heeft hier last van. Niet bij uw werkgever?
Onderzoek wijst uit dat ruim 500.000 werknemers (!) wel eens gepest worden, waarvan 100.000 structureel. Waarom wordt iemand gepest? Dat kan zijn uit jaloezie of de gedachte om er zelf beter van te worden, de drang naar stoer of agressief gedrag of het gevoel van macht over iemand. Pesten begint vaak met grapjes over of tegen iemand en dat maakt het lastig om pesten te herkennen.

Een grapje of plagerij moet natuurlijk kunnen onder collega’s. Maar als plagen in pesten verandert kan dit leiden tot ernstig gezondheidsklachten, zoals angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en psychosomatisch klachten. Een medewerker die gepest wordt, werkt met minder plezier. Hij of zij raakt geïsoleerd, de werksfeer verslechtert en het verzuim stijgt. Bovendien daalt de productiviteit van het slachtoffer én van de dader. Daarnaast leidt pesten vaak tot een hoger personeelsverloop, met hoge kosten als gevolg.

Weinig medewerkers kloppen bij hun leidinggevende aan wanneer ze gepest worden, uit schaamte of uit de hoop dat het vanzelf stopt. De gepeste medewerker weet vaak niet waar hij terecht kan en vindt mogelijk geen gehoor bij een leidinggevende of collega’s en voelt zich verloren en verraden. Ook veel ondernemers en leidinggevenden weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan.

Herman Sars van Sars Personeelsadvies adviseert al geruime tijd ondernemers over veiligheid-, gezondheids- en welzijnsproblemen (VGW), waar ook “pesten op de werkvloer” onder valt. Daarom is onze Herman Sars dan ook aangesloten bij de Stichting “Pesten op de werkvloer” en is vanuit de stichting ook Raadsman voor medewerkers die te maken hebben met pesten:
www.pestenopdewerkvloer.nl. Een digitaal platform waar zowel de werkgever als de werknemer terecht kan voor vragen, voorbeelden van pestgedrag en mogelijke oplossingen. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het bestrijden van dit grote, maar onderschatte probleem en staan klaar om zowel werkgevers als werknemers bij te staan wanneer dit nodig is.

Wilt u meer weten, dan ondersteunen wij u graag. Neem contact op met Herman Sars, Sars Personeelsadvies of kijk ook eens op www.pestenopdewerkvloer.nl


Terug naar het overzicht