Header-over herman-1
Header-over herman-2
Header-over herman-3
Header-over herman-4

       

mensen_breken_niet_2

Heeft u een probleem met uw werkgever?

Hoe goed uw werkrelatie ook altijd was, soms kunnen er dingen gebeuren waardoor de relatie met uw werkgever onder druk komt te staan. U heeft dan een adviseur nodig die het klappen van de zweep kent op het gebied van personeelsadvies en arbeidsrechtelijke zaken. Maar het begint met een luisterend oor!

Samen op zoek naar de beste oplossing

Ik ben graag de expert die u helpt problemen met uw werkgever succesvol op te lossen. Bijvoorbeeld als u langdurig ziek bent en u denkt dat uw werkgever zich niet aan de regels houdt. Of wanneer u opziet tegen een beladen functioneringsgesprek en het gevoel hebt dat uw werkgever u liever kwijt dan rijk is. Samen gaan we respectvol het gesprek aan met uw direct leidinggevende, de bedrijfsarts, de HR-manager of bijvoorbeeld de directeur. En ik zal er altijd alles aan doen om er de beste oplossing voor u uit te slepen.

Het eerste persoonlijke gesprek breng ik u alleen in rekening, indien u verder van advies en ondersteuning gebruik maakt.

 


foto_voor_video

video vrijblijvend gesprek

Op zoek naar het hoogst haalbare voor u

In de emotionele sfeer die vaak rond geschillen met de werkgever hangt, ben ik uw rots in de branding. Uw personeelsadviseur die er het hoogst haalbare voor u uitsleept. Kalm, warm, tactvol en inlevend waar dat kan, maar ook hard, confronterend en grenzen stellend als de situatie erom vraagt. Maar altijd onderbouwd vanuit de expertise die ik de afgelopen decennia als professional op het gebied van personeelsadvies heb opgebouwd. Meestal werk ik alleen, maar als de situatie erom vraagt, neem ik specialisten mee die dezelfde hoge standaards hanteren als ik.

Bent u ook benieuwd naar wat opdrachtgevers over mij zeggen? Lees hier hun aanbevelingen.