Weet u wat ziekteverzuim uw werkgever werkelijk kost?
Herman Sars - Sars Personeelsadvies


Weet u wat ziekteverzuim uw werkgever werkelijk kost?

Het is voor werkgever echter moeilijk om op verzuim in te spelen wanneer zij niet op de hoogte zijn van de hoogte van het ziekteverzuim. Maar ook niet weten wanneer en waar zich dit voor doet binnen de organisatie. Het wordt dan dus moeilijk om op het juiste moment de juiste aandacht te besteden aan het (voorkomen van) ziekteverzuim.
Door de onbekendheid bij werkgevers hoe hoog het verzuim is of wanneer en hoe zich dit voordoet binnen hun organisatie is het moeilijk om hierop in te spelen. Of wel het op de juiste manier en op het juiste moment aandacht te besteden aan (het voorkomen) van ziekteverzuim.

Kan uw werkgever besparen op ziekteverzuim?

Weet u hoeveel uw werkgever kan besparen op uw kosten voor ziekteverzuim?.
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, moet u eerst weten hoe hoog het verzuim binnen uw organisatie is. Het ziekteverzuim in Nederland bedraagt gemiddeld 4%. Ligt dat percentage bij uw werkgever hoger, dan zijn er sowieso mogelijkheden om (fors) te besparen op uw personeelskosten. De besparingsmogelijkheden gaan verder dan u denkt.
Om de omvang van uw besparingsmogelijkheden in beeld te brengen, kunt u uitgaan van:

1% verzuim is 2% kosten

 

Welke kosten kunnen voortvloeien uit ziekteverzuim?

Die lijst is langer dan u denkt! Denkt u bijvoorbeeld eens aan salariskosten voor de periode dat een medewerker niet kan werken, omdat hij ziek is. Dit schaadt mogelijk uw productie. En bovendien kunnen belangrijke afspraken mislopen, waardoor opdrachten aan de neus voorbijgaan. Bovendien moet misschien een andere medewerker wel extra overwerken, of moet de zieke medewerker zelfs tijdelijk vervangen worden. Deze vervanger zal moeten worden ingewerkt, zal in eerste instantie minder productief zijn en het risico op fouten ligt daarbij hoger. En vergeet ook niet dat uw werkgever of een leidinggevende) extra tijd en aandacht moet besteden aan het opvangen van de afwezigheid, de vervanger en alle andere genoemde zaken. In die periode ligt uw productie zeker lager. Het kan ook zo zijn dat extra kosten moet maken voor arbodienstverlening, want misschien moeten (tijdelijke) maatregelen de zieke medewerker te laten re-integreren. Ook kan de premie voor de verzuimverzekering stijgen. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de vele veroorzakers van verzuimkosten.

Meten = weten

Door aandacht te schenken aan ziekteverzuim (maar vooral aan het voorkomen en beperken hiervan) kan uw werkgever onkosten voorkomen. Het verzuim in beeld hebben, vormt de basis om te kijken hoe hoog het verzuim is. Antwoorden op de vragen hoeveel en waar komt verzuim bij uw werkgever voor en waardoor, geven de mogelijkheid om hierop in te spelen. Meten = weten. Een goede verzuimregistratie is eenvoudig op te zetten, maar uw werkgever kan ook gebruik maken van een kant-en-klaar registratiesysteem.
Bijna elke bedrijfsspecifieke omgeving vraagt om oplossingen op maat. De aanpak zal moeten worden toegespitst op uw situatie en de mogelijke veroorzakers.
Een andere manier van meten is het houden van een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Elkewerkgever is formeel zelfs verplicht om een RI&E uit te (laten) voeren. Door een gedegen onderzoek komt u veel te weten over de maatregelen die hij moet of kan nemen.

Neem arbo maatregelen

Naast een RI&E en een goede verzuimregistratie, zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden om het verzuim te meten en te onderkennen.
Een belangrijke maatregel is zeker ook het kiezen van de bij de werkgever passende arbodienstverlening. Het kiezen van de juiste arbodienst. Voor een MKB-ondernemer is dit vaak niet een van de grote arbodienstverleners. Ook het juiste pakket dat wordt afgenomen bij een arbodienst is belangrijk. Zo is het kiezen van een all-in contract alleen te verkiezen bij een heel hoog verzuim.

Een oplossing kan ook liggen in het aanbieden van een preventief medisch onderzoek (PMO). Een PMO kan problemen signaleren, die dan weer opgelost kunnen worden voordat deze leiden tot verzuim. Niet voor niets is het zelfs een wettelijke verplichting om de medewerkers een PMO aan te bieden.
Bij het nemen van arbo maatregelen wordt vaak gedacht aan hoge kosten. Helaas is dat soms niet anders, maar de belangrijkste actie kost de werkgever alleen maar tijd om “AANDACHT geven aan medewerkers en verzuim”.
De werkgever kan vaak ook gebruik maken van alternatieve oplossingen, die veel minder kosten. Natuurlijk kost arbo hem geld, maar verzuim is altijd duurder. Zo is het voorkomen van een ongeval altijd goedkoper, dan opdraaien voor de gevolgen van een bedrijfsongeval, waardoor een medewerker bijvoorbeeld weken is uitgeschakeld. En goed meubilair voorkomt bijvoorbeeld langdurige klachten en verzuim door nek-, schouder- of rugklachten


Terug naar het overzicht