Gastcolumn: Hoe signaleer je pestgedrag en hoe voorkom je het?
Magazine-1 Stichting Pesten op de Werkvloer


Gast column: Hoe signaleer je pestgedrag en hoe voorkom je het?
 
Pesten is gelukkig eerder uitzondering dan regel, maar toch gebeurt het vaker dan we denken. Pesten wordt al snel geassocieerd met nare situaties op de basisschool of in het middelbaar onderwijs. Maar ook op de werkvloer is het niet altijd pais en vree. Met alle gevolgen van dien.
 
Uit onderzoek door het CNV en de Universiteit Twente wordt ruim 17% van alle werknemers in Nederland op het werk structureel gepest. Ruim 8% van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te worden gepest. “En dat is best een pittig percentage”, aldus P&O-adviseur Herman Sars van Sars Personeelsadvies.
“Pesten gebeurt bovendien vaak zo subtiel, dat werkgevers of leidinggevenden het pas in de gaten krijgen als werknemers minder betrokken raken, slechter gaan functioneren of zich (frequent) ziekmelden. En dat heeft uiteraard direct impact op de werksfeer en het succes van een afdeling of organisatie.”
 
Pesten houdt niet vanzelf op...
“Hoe groter een organisatie, hoe groter de afstand zal zijn tot de werkvloer”, weet Herman. “En des te kleiner daarmee de kans, dat een leidinggevende merkt dat bepaalde medewerkers het slachtoffer zijn van pesterijen.
Pesten houdt bovendien nooit ‘vanzelf’ op. Het slachtoffer durft er vaak geen gewag van te maken en collega’s merken het niet, kijken een andere kant op of worden aangemoedigd om als groep ‘de underdog’ te pesten.”
 
Aanleiding
Ik heb in mijn loopbaan tweemaal meegemaakt dat de aanleiding van pesterijen was, dat de pester zich bedreigd voelde door de professionele kwaliteiten van de gepeste. En met een beetje pech neemt de talentvolle werknemer uiteindelijk ontslag om aan alle ellende te ontsnappen, en blijft de werkgever achter met een kwalitatief minder goed presterende employee(s).
 
Pestgedrag signaleren en aan de orde stellen
Het goede nieuws is, dat u als werkgever of leidinggevende stappen kunt ondernemen om pesten op het werk sneller te signaleren en aan de orde te stellen. Of misschien zelfs kunt voorkomen.

  • Werksfeer: Creëer een open, vriendelijke en veilige werksfeer. Dat resulteert in een positief wij-gevoel en een werkvloer waar geen ruimte is voor pesten.
  • Training: Bied uw leidinggevenden trainingen aan waarbij ze leren hoe je signalen van pesten oppikt. Daar krijgen ze ook handvatten aangereikt om constructief in gesprek te gaan met zowel de gepeste als de pester(s). Wist u dat pesters namelijk vaak niet eens in de gaten hebben hoe destructief hun gedrag is?
  • Functioneringsgesprek: Stel tijdens functionerings- of ontwikkelgesprekken frequent verzuim aan de orde. Vraag door en biedt (professionele) hulp aan.
  • Vertrouwenspersoon: Stel een (externe) vertrouwenspersoon aan. Ondanks zwijgplicht en de belofte van vertrouwelijkheid, werkt een externe vertrouwenspersoon (zeker bij pesten door eigen collega’s) drempelverlagend.

Deze hoort aan, adviseert en brengt de betrokken partijen om tafel om het probleem te benoemen en op te lossen.
 
Herman Sars: ”Pesten op de werkvloer is niet altijd te voorkomen, maar u kunt de kans op pesten wel zo klein mogelijk maken en actie ondernemen om pestgedrag zo snel mogelijk te elimineren.
Niet alleen de gepeste (en de pester) profiteren daarvan, maar een aangename werksfeer zal ook leiden tot hoger rendement binnen uw organisatie.”
 
[Tekst: Jenny Westra, WRP Teksten]
 


Terug naar het overzicht