Herman Sars, Raadsman Stichting Pesten op de werkvloer
Magazine-4 Stichting Pesten op de Werkvloer


Herman Sars, Raadsman Stichting Pesten op de werkvloer


Herman Sars is sinds 1 jaar Raadsman (adviseur) voor de Stichting Pesten op de werkvloer.
In een gesprek met Laura (voorzitter van de Stichting Pesten op de Werkvloer) ontstond op een zeker moment het idee om Herman aan de Stichting te verbinden als Raadsman. Herman was hiervoor de juiste persoon, omdat hij toen al veel mensen bijstond, die zich gepest voelden.
Ik wil u door middel van dit interview een indruk van zijn werkzaamheden en ervaringen in dit eerste jaar geven.
 
Herman komt op mij over als een warme, betrokken man, die zich inzet voor de mensen, deze adviseert en ondersteunt. Er volgt een interessant en prettig
 
Vraaggesprek:
 
- Hoe ga je bij een adviesgesprek te werk?
Tijdens het adviesgesprek, dat ik met gepeste werknemers heb, merk ik iedere keer weer dat het praten erg belangrijk voor hen is. Zij missen op het werk en vaak ook privé de steun, die zij zo hard nodig hebben. Het luisterend oor dat ik hen bied in het eerste gesprek en het inzicht dat ik ze direct geef in hun situatie, zorgt ervoor dat er meteen al rust ontstaat. Ik luister nauwkeurig naar het verhaal dat zij te vertellen hebben en beoordeel de situatie. Wat kan en wat wil de werknemer? Wat zou er moeten gebeuren? Wat kan de werknemer zelf en wat niet? Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?
 
Heel belangrijk is de vraag of er oplossingen mogelijk zijn binnen het bedrijf. Ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat werknemers ontslag krijgen en/of op zoek moeten gaan naar een andere baan. Dit eerste adviesgesprek doe ik gratis en als raadsman van de Stichting. Hierna kan de gepeste werknemer beslissen wat voor hem het juiste traject is. In sommige gevallen is dat een vervolgtraject met mij. Dit gaat dan niet meer via de Stichting.
 
- Wat kan je doen voor mensen, die een traject met jou ingaan?
Mocht de werknemer beslissen dat een vervolgtraject met mij het beste en passend voor hem is, dan krijgt hij van mij alle ondersteuning, die nodig is. Ik maak de situatie bespreekbaar met de werkgever en los de situatie waar mogelijk op. Ik geef niet alleen advies, maar sta voor, naast en achter de medewerker.
 
Het is belangrijk voor de medewerker, dat hij zich gesteund voelt en niet alleen is tijdens gesprekken met de werkgever.
Pesten is een onderwerp waarover mensen moeilijk in gesprek kunnen met anderen, omdat mensen makkelijk oordelen. Het gevoel alleen te staan in een probleem is al een extra belasting van de reeds gekwetste persoon. Daarom ga ik bijna altijd mee naar gesprekken, die voor de medewerker te moeilijk zijn om alléén naar toe te gaan.
 
- Is jouw indruk dat werkgevers bereid zijn het probleem binnen hun organisatie aan te pakken?
Een groot probleem bij pesten is de manier waarop de leidinggevende of directeur ermee omgaat. Sommige leidinggevenden hebben oprecht niet de vaardigheden om het pesten op tijd te herkennen.
Pas als er signalen komen als ziekteverzuim of klachten over het pesten, herkent men het.
Vaak zijn leidinggevenden te veel met hun werk bezig en/of is er te weinig tijd om de problemen te herkennen.
 
Veel erger is het als de leidinggevende de pester is of meedoet met de anderen. Een gelijkwaardige manager of hogere in functie zou dit moeten zien, maar ook dat gebeurt vaak niet.
 
De leidinggevende, die het pesten wel herkent, weet meestal niet hoe er mee om te gaan. Zij vragen niet om hulp of denken dat ze zelf in staat zijn het probleem op te lossen. Hierdoor gebeurt er vaak niets.
 
Ik spreek de directie of leidinggevende aan op hun verantwoordelijkheden. Ik geef aan wat het betekent voor de medewerker, maar ook wat het betekent voor het bedrijf als er geen oplossing komt. Meestal komt er dan voorzichtig aan wel de bereidheid om tot oplossingen te komen.
 
- Heb je in het afgelopen jaar gemerkt dat er meer aandacht is voor het onderwerp pesten op het werk?
Ondanks de aandacht van de overheid voor het probleem en de inzet van stichtingen, zoals de Stichting Pesten op de Werkvloer, is er de afgelopen jaren nog weinig veranderd in de manier waarop werkgevers met pesten omgaan. Wel zie je gelukkig kleine stapjes vooruit en bedrijven, die beseffen dat het een reëel onderwerp is en een oorzaak van PSA (psychosociale arbeidsbelasting).
 
- Hoe reageren werkgevers als je ze met een gepeste medewerker confronteert?
Als pesten bij een werkgever aan de orde wordt gesteld, volgt er vaak een schrikreactie. Deze schrikreactie is er niet alleen, omdat de werkgever het in sommige gevallen vervelend vindt dat zijn werknemer iets overkomt, maar omdat het niet goed is voor het bedrijf. De werkgever weet niet wat te doen of denkt dat pesten niet gebeurt binnen zijn organisatie.
 
Er is nog steeds heel veel ongeloof over dit onderwerp bij werkgevers. Hierdoor is er nog bijna nergens direct vanaf het begin de bereidheid om tot herkenning, erkenning en goede oplossingen te komen. Daar is vaak hulp bij nodig.
 
- Ben je ook wel bijzondere situaties tegengekomen?
Ik heb veel bijzondere situaties meegemaakt. Eén daarvan is het verhaal waarbij de directeur van een bedrijf het eerste gesprek start met de mededeling dat er zeker sprake is van pesten. Door deze uitspraak was er hoop op een spoedige goede oplossing van het probleem. De directeur wilde de situatie echter oplossen door de gepeste werknemer over te plaatsen naar een ander locatie. Dat was volgens hem de beste oplossing. Voor de werknemer voelde dit echter alsof hij gestraft werd, terwijl hij juist het slachtoffer was.
 
De gesprekken liepen echter door de vasthoudendheid van de directeur vast. Er werd contact gezocht met de voorzitter van de raad van bestuur, die direct een duidelijke mening had. Hij zei heel kordaat: ”Pesten komt hier niet voor, daar wil ik niet over spreken, pesten komt hier niet voor.”
 
Helaas was deze werknemer niet opgewassen tegen de druk van het bedrijf en is er voor de werknemer een minder goede oplossing gevonden.
 
- Heb je tips voor gepeste werknemers?
Wees bewust van de volgende uitspraak: “Pesten is pesten wanneer het als pesten wordt ervaren”. En niet pas als een ander denkt dat het pesten is.
 
Om pesten te voorkomen is het belangrijk om in je communicatie en houding altijd en direct duidelijk te zijn en aan te geven wat je wel of niet als goed, prettig, correct of respectvol etc. ervaart. Wordt het gedrag van anderen als pesten ervaren, probeer het bespreekbaar te maken. Wanneer je dat zelf niet kunt, durft of er wordt niet naar je geluisterd, zoek dan op tijd (voordat er sprake gaat zijn van ziek thuisblijven) contact met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon of iemand van buiten de organisatie, die begrip en steun biedt, de situatie serieus beluistert, analyseert en mogelijkheden heeft om echte ondersteuning te verlenen.
 
- Welk advies geef je aan werkgevers?
Erken dat pesten ook in jouw organisatie voorkomt, want je mag héél blij zijn wanneer je tot de unieke organisaties zou behoren waar het niet voor komt. Erken dat pesten, pesten is wanneer het als pesten wordt ervaren. Tenzij het tegendeel objectief wordt vastgesteld. Maak duidelijk dat een pestcultuur NIET kan en zal worden getolereerd.
Neem signalen van medewerkers ALTIJD serieus. Ga in gesprek waarbij niet al bij voorbaat een oordeel is gevormd. Onderzoek of laat onderzoeken wat er gebeurt, wanneer duidelijk is dat je dat niet zelf (objectief) kunt. Geef steun aan het slachtoffer!
 
Zorg ervoor dat de leidinggevenden bekend zijn met het fenomeen van pesten en zorg dat deze in staat zijn om pesten te herkennen en erkennen. Zorg er verder voor dat deze leidinggevenden weten hoe er op een signaal van pesten moet worden gereageerd. Zorg voor het slachtoffer en spreek de dader(s) aan.
Weet je niet hoe, zorg dan dat je dit leert.
 
- Zijn er zaken die je (bij bedrijven, wetgeving e.d.) anders geregeld zou willen zien?
Het management moet zich duidelijker uitspreken tegen elke vorm van respectloos gedrag, waaronder pesten. Duidelijk maken dat dit niet wordt getolereerd, dat de dader(s) aangesproken worden en, wanneer men niet goedschiks verandert, er sancties zullen volgen. Zorg voor de slachtoffers!
 
Herman heeft als raadsman van de Stichting pesten op de werkvloer, een belangrijke taak. Hij is voor velen een rots in de branding.


Terug naar het overzicht